sad, upset, frustrated boy (child, kid,

GEZINSWIJZER

people, age, family, love and health car
Hart voor het kind

WAT WE DOEN

 • We hebben met u een gratis (telefonisch)intakegesprek van circa 30 minuten.

 • Na dit oriënterende gesprek zullen we samen met u op maat gemaakte afspraken maken.

 • De ondersteuning wordt op maat afgestemd naar leeftijd en ontwikkeling van het kind alsmede op de gezinssituatie.

 • We bieden ondersteuning aan kinderen en ouders om samen de situatie van het kind te verbeteren.

 • We stellen in overleg een plan van aanpak op.

 • We houden tussentijdse evaluatie momenten met het kind en met de ouders.

 • We verzorgen de verslaglegging van de kind- en oudergesprekken.

 • Waar nodig leggen we verbinding met het juridisch speelveld.

 • Er is altijd een afsluitend evaluerend gesprek met bijbehorend advies.

 • We bieden nazorg.

Kunnen u en uw kind(eren) ondersteuning gebruiken vanwege opvoedkundige vraagstukken, problemen thuis of op school of vanwege een (vroegere) scheidingssituatie? Maak dan een afspraak.

Confused child with cutting paper parent
Representation of marriage break up or d
  Fingers art of family during quarrel

Voor de ondersteuning via 'Hart voor het kind' is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind:

 • Kind 0-12 jaar:
  toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)

 • Kind 12-16 jaar:
  toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)

 • Kind 16-18 jaar:
  toestemming nodig van het kind