top of page
Gift tags isolated on white background.

GEZINSWIJZER

HULP BIJ OPVOEDING

eindfscanmeijunijuli3.jpg

De Gezinswijzer is een nieuw aspect van ons werk. Vanuit de ervaringen als Orthopedagoog Generalist, Pedagoog en Mediator, kunnen wij hulp bieden bij uiteenlopende gezinsproblemen:

 • Soms loopt het opvoeden van de kinderen niet vanzelf, word je onzeker en kun je het gevoel hebben de regie over je kind kwijt te zijn…

 • Wij kunnen je dan helpen om weer structuur in je gezin aan te brengen door samen een positief opvoedingsklimaat te ontwikkelen. Dit doen we met concrete adviezen die we geven naar aanleiding van de gesprekken die we samen hebben.

 • We starten daarbij met een intakegesprek waarin je kunt aangeven wat je hulpvraag is. Samen bespreken we wat wij hierin voor je kunnen betekenen en maken we afspraken die we vastleggen in een plan. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden en kan kortdurend of zo nodig langer zijn.

WAT

 • Opgroeien zonder problemen

 • Leren omgaan met emoties

 • Goed kunnen functioneren

 • Gezin als eenheid

 • Het kind en zijn omgeving

 • Kind - Ouders - Samenleven

 • Richting geven

 • Samen slimmer

bottom of page