top of page

GEZINSWIJZER

Hart voor het kind
people, age, family, love and health car

WAT WE DOEN

 • We hebben met u een gratis (telefonisch)intakegesprek van circa 30 minuten.

 • Na dit oriënterende gesprek zullen we samen met u op maat gemaakte afspraken maken.

 • De ondersteuning wordt op maat afgestemd naar leeftijd en ontwikkeling van het kind alsmede op de gezinssituatie.

 • We bieden ondersteuning aan kinderen en ouders om samen de situatie van het kind te verbeteren.

 • We stellen in overleg een plan van aanpak op.

 • We houden tussentijdse evaluatie momenten met het kind en met de ouders.

 • We verzorgen de verslaglegging van de kind- en oudergesprekken.

 • Waar nodig leggen we verbinding met het juridisch speelveld.

 • Er is altijd een afsluitend evaluerend gesprek met bijbehorend advies.

 • We bieden nazorg.

  Fingers art of family during quarrel

Kunnen u en uw kind(eren) ondersteuning gebruiken vanwege opvoedkundige vraagstukken, problemen thuis of op school of vanwege een (vroegere) scheidingssituatie? Maak dan een afspraak.

Representation of marriage break up or d
Confused child with cutting paper parent

Voor de ondersteuning via 'Hart voor het kind' is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind:

 • Kind 0-12 jaar:
  toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)

 • Kind 12-16 jaar:
  toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)

 • Kind 16-18 jaar:
  toestemming nodig van het kind

bottom of page