top of page

GEZINSWIJZER

MEDIATION
Connected teams concept as two groups of

Telkens weer blijkt dat het kind en de ouders gebaat zijn met in onderling overleg genomen wezenlijke beslissingen. Er zijn situaties waarbij je er als ouders niet alleen uitkomt. Bij Spil Helpt zijn Hanny van der Schoot en Paul van Gulick werkzaam als mediator. Zij kunnen jullie ondersteunen in het komen tot een voor iedereen acceptabel resultaat waarbij er geen verliezers zijn.​

 • Mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een goede oplossing te komen.

 • Een voorbeeld hiervan is ruzie binnen de familie, problemen met je kind... Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te  onderhandelen heeft mediation een kans van slagen.

 • Bij mediation vormen gesprekken het uitgangspunt. Jullie zitten samen aan tafel en de mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat ieder zijn verhaal kan doen. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor iedereen goed werken.

 • Een groot voordeel van mediaton is dat de zaak vaak sneller opgelost wordt dan wanneer die voor de rechter komt. Doordat de partijen zelf met een oplossing komen, sluit deze beter aan op de wensen en is de kans op goede afspraken groot. Het gaat daarbij om een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

 • De gemaakte afspraken worden op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst en door alle partijen ondertekend. De mediator is neutraal en voorkomt en vermindert conflicten. Hij zet het belang van de kinderen voorop en helpt jullie een sterke basis voor de toekomst te maken, zowel voor de ouders als de kinderen.

 • Mediation is vertrouwelijk en streeft naar een duurzame oplossing.

 • Mediation is goedkoper dan een juridisch proces en verloopt sneller.

 • Mediation onderzoekt wederzijdse belangen en herstelt een verstoorde communicatie.

 • Mediation werkt op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid.

 • Mediation is vertrouwelijk en geheim.

 • De mediator is neutraal en dus onpartijdig.

 • Partijen komen samen tot een oplossing, iedereen wordt gehoord.

bottom of page