top of page
  • Foto van schrijverSpil Helpt

Spil Helpt! Hoe gaat dat dan?

(uitleg voor ouders/ verzorgers)De knoop is doorgehakt; u heeft uw kind aangemeld voor een diagnostisch onderzoek. Dat is niet alleen voor het kind maar ook vaak voor de ouders een spannende gebeurtenis. Want wat kunt u verwachten van een onderzoek en hoe kunt u uw kind op een onderzoek voorbereiden? Op deze vragen zullen we nu een antwoord geven.

De redenen voor het aanvragen van een onderzoek kunnen heel uiteenlopend zijn: van vermoedens van dyslexie of dyscalculie tot vragen over wat er van uw kind verwacht mag worden op het gebied van concentratie, informatieverwerking of sociaal emotioneel gebied. Voorafgaande aan het onderzoek zullen in een intakegesprek met gebruikmaking van ingevulde vragenlijsten, de hulpvragen in kaart worden gebracht. Het onderzoek zal hierop worden afgestemd. Daarna zal een afspraak gemaakt worden voor het inplannen van het onderzoek. Voor kinderen kan dit best wat spanning oproepen; ze weten niet precies wat er gaat gebeuren, ze zijn vaak nog niet bekend met de praktijk en/of onderzoeker en ze moeten tijdens het onderzoek opdrachten doen die best lastig voor ze kunnen zijn. Om die reden kan het prettig zijn om uw kind hier wat op voor te bereiden.

Het is prettig voor het kind om duidelijkheid te hebben over de reden en de opzet van het onderzoek. Voorkom dan ook als ouder dat er te veel nadruk komt te liggen op het functioneren van het kind. Geef aan dat het belangrijk is dat het kind zijn best doet. Ook kunt u vooraf aan het onderzoek samen een kijkje nemen op onze website waar foto’s van alle onderzoekers van Spil Helpt op staan. Zo kan uw kind alvast zien met wie hij of zij aan de slag zal gaan. Bij aankomst in de praktijk op de onderzoeksochtend nodigt de onderzoeker uw kind uit in de onderzoeksruimte en geeft dan een korte uitleg over de duur en opzet van het onderzoek. Een startvraag is vaak of het kind weet waarom het in de praktijk is. Ook geeft de onderzoeker aan dat we gaan kijken waar het kind goed in is en waarin wat minder; dit om te kijken hoe we kunnen helpen. We benadrukken ook dat het kind geen fouten kan maken; het enige wat we belangrijk vinden, is dat het kind zijn best doet. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ook ruimte voor vragen van het kind. Wanneer de onderzoeker merkt dat het kind zich voldoende op zijn gemak voelt, zal het onderzoek van start gaan.

Bij het onderzoek geeft de onderzoeker voorafgaande aan elke taak uitleg over de inhoud van de taak. Wanneer dit helder is voor het kind gaan we van start. Aangezien de taken vaak veel energie van het kind vergen, worden korte pauzes ingelast waarbij het kind zich even kan ontspannen alvorens zich weer op een volgende taak te richten. Vaak bestaat het onderzoek uit twee delen en zal uw kind nog een keer (op een andere dag) naar de praktijk mogen komen. Na afloop van ieder onderzoek zijn kinderen vaak vermoeid omdat ze, ondanks de pauzes, op een intensieve manier met de opdrachten aan de slag zijn gegaan. Wij vragen tijdens het onderzoek namelijk telkens het uiterste van hen. Houd hier als ouder rekening mee en geef u kind ruimte om zich op zijn manier te ontspannen. Dat heeft uw kind dubbel en dwars verdiend!


De onderzoeker moet de testresultaten na het volledige onderzoek scoren en analyseren. Ongeveer twee weken na het onderzoek, sturen wij het onderzoeksverslag naar de ouders en vindt er daarna een gesprek plaats om het onderzoeksverslag te bespreken. Dit doen we meestal samen met de ouders en de leerkracht. Soms vragen ouders of hun kind ook bij dit eindgesprek aanwezig moet zijn. Dit laten we meestal aan de ouders en het kind over; natuurlijk zijn de kinderen altijd welkom! Tijdens het eindgesprek is er ook voor de ouders uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.


Meerte Bergmans

Orthopedagoog

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page