top of page
  • Foto van schrijverSpil Helpt

We hebben er weer zin in!In onze regio is vorige week het nieuwe schooljaar weer begonnen. Kinderen van de basisschool gingen naar een nieuwe leerkracht. Ze sprongen via de trampoline hun nieuwe klas in of werden onthaald over de rode loper. Na zes weken zomervakantie hadden ze er bijna allemaal weer zin in om te beginnen. Ook wij van Spil Helpt zaten weer boordevol energie. De eerste schooldag hebben we intervisie gehad waarbij alle collega’s aanwezig waren. Zoals ieder jaar planden we na de vakantie een intervisiedag waarbij altijd weer veel te bespreken is.


Na het delen van elkaars vakantieverhalen pakten we de agenda van deze dag erbij en gingen we aan de slag. Dit jaar kwamen tijdens het ochtenddeel verschillende onderwerpen aan bod: het voorstellen van onze nieuwe medewerkster Lisanne; het plannen van de kraamvisite van onze collega Meerte om haar prachtige dochter Nore te knuffelen en het inroosteren van observaties in de klas van de kinderen waarvoor dat nodig is.


Na deze agendapuntjes verdiepten we ons in de materie van het onderzoeken en vaststellen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Wanneer beslis je eigenlijk dat je een onderzoek gaat inzetten? Hoe strak zijn de criteria om EED vast te stellen? Wat is onze aanpak van ‘grensgevallen’ en wanneer is er sprake van dyslexie maar geen ernstige dyslexie? Verder is het voor ons altijd van belang om eventuele concentratieproblemen van kinderen tegen het licht te houden. Is het eigenlijk wel een concentratieprobleem of is het wellicht vluchtgedrag omdat het kind de leesboeken ziet verschijnen of omdat een dictee op het programma staat? Er kwamen natuurlijk verschillende casussen aan bod en er volgde een intensieve discussie voor we tot een door allen gedragen conclusie kwamen. Het is fijn om zo met elkaar te bespreken hoe we een kind tot zijn recht kunnen laten komen en de talenten van het kind in kaart kunnen brengen. Hierna konden we even ontspannen tijdens een gezamenlijke lunch waarbij de broodjes en salades al pratend genuttigd werden.


Voor het middagprogramma deelden we ons op in groepjes waarbij ieder groepje met een specifiek onderdeel aan de slag ging. Deze middag gingen twee groepen aan de slag met de adviezen die wij geven voor Dyslexie en ADHD. Hoe kunnen we het rugzakje van het kind vullen met de juiste tools zodat we hen de juiste weg kunnen wijzen? Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving van het kind en wat is er nodig om een ideale balans tussen kind en omgeving te creëren? Een derde groep ging aan de slag met het projectplan voor de nieuwe vestigingen: hoe gaan we ons presenteren in deze steden, wat hebben we daarvoor nodig en hoe pakken we dit aan? Samenwerking met gemeenten, huisartsen/ jeugdartsen en wijkteams vinden wij namelijk heel belangrijk. We spannen ons dan ook in om de lijntjes kort te houden. Dat betekent dat we telkens contacten zullen leggen en onderhouden.


Na enkele uren werden de uitgewerkte onderdelen gepresenteerd aan de hele groep zodat iedereen er mee aan de slag kan gaan. Aan het eind van deze intervisiedag sloten we gezamenlijk af en wensten we elkaar een fijn en goed schooljaar toe waarin we veel kinderen willen helpen om hun talenten te ontdekken, kennen en gebruiken. We hebben er zin in.


Hanny van der Schoot

Orthopedagoog/ Generalist

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page