top of page
  • Foto van schrijverSpil Helpt

Whizzkids...

In onze praktijk komen veel verschillende kinderen met hun ouder(s) langs, allen met een specifieke hulpvraag. Tijdens het onderzoek proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de hulpvragen en stellen we passende adviezen op. Sommige ouders reageren positief verrast wanneer ze in het verslag lezen dat wij ook naar de intelligentie hebben gekeken. Wat meten we eigenlijk met een intelligentie onderzoek en waarom bekijken we de intelligentie van kinderen?


In de Dikke van Dale wordt het begrip intelligentie omschreven als ‘verstandelijk vermogen’. Met een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar de cognitieve capaciteiten van een kind. Om kinderen een beeld te geven wat hen te wachten staat, vertel ik voorafgaand aan het onderzoek tegen ze; ‘we gaan kijken wat je al super goed kan en wat je nog moeilijk vindt’. De intelligentie wordt vastgesteld aan de hand van de WISC-III-NL. Deze intelligentie test geeft inzicht in de totale intelligentie (totaal IQ), de performale capaciteiten (performaal IQ) en de verbale capaciteiten (verbaal IQ) van het kind. De performale capaciteiten worden ook wel de handelende capaciteiten genoemd. Er wordt bij deze opdrachten vaak een motorische respons verwacht. Zo gaan de kinderen patronen na leggen en figuren vormen. Daarnaast maken ze opdrachten die een beroep doen op het zien van details en oorzaak en gevolg. De verbale capaciteiten worden gemeten aan de hand van talige opdrachten. Deze talige opdrachten hebben te maken met algemene ontwikkeling, woordenschat en het begrijpen van praktische zaken. Zo vragen we kinderen naar feiten, de overeenkomst tussen twee dingen en het oplossen van dagelijkse problemen. Naast de intelligentie schalen, meten we ook de verwerkingssnelheid van het kind. De verwerkingssnelheid kan omschreven worden als de snelheid waarmee een kind informatie kan begrijpen en hier vervolgens op kan reageren.


De intelligentie van kinderen geeft ons een goed beeld van de mogelijkheden die het kind in zich heeft. In Nederland is het regulier onderwijs ingericht voor kinderen met een intelligentie tussen de 90 en 110, deze kinderen scoren ‘gemiddeld’. Een groot deel van de Nederlandse kinderen valt binnen deze range, maar er zijn veel kinderen die lager of hoger scoren. De kans dat deze kinderen overvraagd of onvoldoende uitgedaagd worden is groot. Het is prettig voor ouders en leerkrachten om te weten wat ze van hun kind mogen verwachten, zodat het kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen. Wanneer hulpvragen van ouders gericht zijn op dyslexie of aandacht en concentratie, biedt de intelligentie test ons eveneens de nodige informatie. Door middel van een intelligentie test kunnen wij uitsluiten dat bijvoorbeeld de problemen op het gebied van lezen of concentreren niet komen door de capaciteiten van het kind maar worden veroorzaakt door problemen elders.


Inmiddels is in Nederland de WISC-V-NL uitgekomen. Deze nieuwe versie van de intelligentietest sluit beter aan bij de huidige jeugd en heeft veel aanpassingen ondervonden. Wij hebben de WISC-V-NL echter nog niet in gebruik. In Nederland worden alle testen beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). De COTAN bekijkt of de test voldoet aan verschillende eisen en geeft dan een beoordeling. Ze bekijken bijvoorbeeld of de normen overeenkomen met de Nederlandse populatie en een juist beeld geven van in dit geval het kind. Omdat wij nu nog niet weten of de WISC-V-NL een goede beoordeling heeft, besluiten wij om de test nog niet in gebruik te nemen. Zodra de COTAN de test beoordeeld heeft en deze positief is, stappen ook wij over naar de WISC-V-NL.Floor Peters

Orthopedagoog

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page