top of page
  • Foto van schrijverSpil Helpt

Zorg voor kwaliteit

Het was 28 mei 2018. Alle voorbereidingen waren getroffen en iedereen zat klaar voor hetgeen die dag ging gebeuren. Hoewel het een spannende dag zou worden, hadden we er alle vertrouwen in dat we de dag goed door zouden komen. Als zorgverleners binnen Spil Helpt staan wij namelijk achter de kwaliteit van de zorg die we aan onze klanten bieden. Desondanks was iedereen erg blij toen er rond vijf uur met een flinke knal de kurk door de praktijkruimte vloog en er geproost werd met een glaasje bubbels. De dyslexiezorg die Spil Helpt aan zijn klanten biedt, was opnieuw bekroond met het keurmerk en certificaat van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie!


Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is de fusering tussen het oude Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en het Nederlands Referentiecentrum Dyslexie (NRD). Het NKD is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat kinderen met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld worden door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen, dienen dyslexiebehandelaren gecertificeerd te zijn door het NKD. Wanneer een praktijk door het NKD gecertificeerd wordt, betekent dit dat de zorgverleners binnen de praktijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen en werken conform het Protocol ‘Dyslexie Diagnose & Behandeling’ (meer informatie over dit protocol is te vinden op de website van het NKD).


Het kwaliteitsinstituut heeft daarnaast de taak om de overheid te informeren en te adviseren als het gaat om de dyslexiezorg binnen het onderwijs. Wanneer een praktijk gecertificeerd wordt, is dit naar de gemeente toe een kwaliteitswaarborging. Wanneer sprake blijkt van ‘Ernstig Enkelvoudige Dyslexie’ worden het onderzoek en de behandeling vergoed. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, vindt iedere drie jaar een nieuwe certificering plaats. De certificering die op 28 mei 2018 plaatsvond was de derde opeenvolgende positieve certificering voor Spil Helpt.


Om de dyslexiezorg op landelijk niveau te blijven verbeteren en te volgen, vraagt het NKD van haar leden om iedere maand gegevens aan te leveren van de geleverde dyslexiezorg. Deze data worden uiteraard geheel anoniem aangeleverd binnen een strikt beveiligde omgeving. Hiermee kan de effectiviteit van de zorg van een praktijk in kaart worden gebracht. Waar het NKD verantwoordelijk is voor de landelijke kwaliteitscontrole van de dyslexiezorg, zijn we binnen Spil Helpt ook continue bezig met het verbeteren van onze dyslexiezorg. Uw input is daarbij voor ons onmisbaar. Wij vragen u om na afronding van een onderzoek of een behandeltraject een ‘klanttevredenheidsvragenlijst’ in te vullen. Samen met u en het NKD zorgt Spil Helpt er op die manier voor dat uw kind gegarandeerd is van de hoogste kwaliteit dyslexiezorg.


Frank Wentink

Orthopedagoog0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page