wat wij bieden

DIAGNOSTIEK
Neem contact op:

hanny@spilhelpt.nl

Spil Helpt stelt diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. Na het vaststellen van de diagnose kan direct doorverwezen worden naar zowel interne als externe specialisten voor intensieve behandeling op alle gebieden. 

 

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Alle onderzoeken worden voorafgegaan door een intakegesprek met ouders waarin de hulpvraag duidelijk wordt. Tijdens dit intakegesprek wordt in overleg een onderzoeksopzet gemaakt. Hierin wordt ook de hulpvraag van de school opgenomen. Een onderzoek kan één of twee dagdelen beslaan, afhankelijk van de hulpvraag. Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met de ouders en de leerkracht. Waar wenselijk met het kind. De gesprekken vinden plaats op school of binnen de praktijk. We gaan uit van één eindgesprek. Eventuele extra gesprekken worden in rekening gebracht.

Een intelligentie onderzoek is een onderdeel van een breed onderzoek. Het is echter ook mogelijk om de capaciteiten van een kind te onderzoeken zonder andere hulpvraag. Een onafhankelijk onderzoek naar de capaciteiten duurt één dagdeel en geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten van het kind. Het capaciteitenonderzoek wordt niet vergoed door de gemeente.

Wij onderzoeken op:

 • Capaciteiten

 • Informatieverwerking

 • Geheugen

 • Concentratie

 • Leesproces

 • ​Rekenen

 • Spelling

 • Gedragsproblematiek

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 • Ontwikkelingsstoornissen

 • ​Faalangst

 • Schoolbeleving

 • Advies Voortgezet Onderwijs

 • Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED)

DEPENDANCES:

Emmaplein 21

5211 VZ Den Bosch

Noord-Brabant

Otterdijk 1

5715 RH Lierop

Noord-Brabant

ADRES:

Boterbloemstraat 13

5321 RP Hedel​

Gelderland

hanny@spilhelpt.nl

TEL

073 599 57 80
 • Facebook Spil Helpt

Boschstraat 18

5301 AD Zaltbommel

Gelderland

Hambroeklaan 1

4822 ZZ Breda

Noord-Brabant

BIG-registratie: 09926891231

KvK-nummer: 55939767
 

© 2020 Paul van Gulick