top of page

wat wij bieden

a missing piece in a square tangram puzz
DIAGNOSTIEK
Neem contact op:

hanny@spilhelpt.nl

Spil Helpt stelt diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. Na het vaststellen van de diagnose kan direct doorverwezen worden naar zowel interne als externe specialisten voor intensieve behandeling op alle gebieden. 

 

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Alle onderzoeken worden voorafgegaan door een intakegesprek met ouders waarin de hulpvraag duidelijk wordt. Tijdens dit intakegesprek wordt in overleg een onderzoeksopzet gemaakt. Hierin wordt ook de hulpvraag van de school opgenomen. Een onderzoek kan één of twee dagdelen beslaan, afhankelijk van de hulpvraag. Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met de ouders en de leerkracht. Waar wenselijk met het kind. De gesprekken vinden plaats op school of binnen de praktijk. We gaan uit van één eindgesprek. Eventuele extra gesprekken worden in rekening gebracht.

Een intelligentie onderzoek is een onderdeel van een breed onderzoek. Het is echter ook mogelijk om de capaciteiten van een kind te onderzoeken zonder andere hulpvraag. Een onafhankelijk onderzoek naar de capaciteiten duurt één dagdeel en geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten van het kind. Het capaciteitenonderzoek wordt niet vergoed door de gemeente.

Wij onderzoeken op:

 • Capaciteiten

 • Informatieverwerking

 • Geheugen

 • Concentratie

 • Lees- en spellingsproces

 • ​Rekenen

 • Gedragsproblematiek

 • Ontwikkelingsproblematiek

 • ​Faalangst

 • Schoolbeleving

 • Advies Voortgezet Onderwijs

 • Ernstig Dyslexie (ED)

bottom of page