top of page
Gift tags isolated on white background.

WAT WIJ BIEDEN

Spil Helpt stelt diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. Na het vaststellen van de diagnose kan direct doorverwezen worden naar zowel interne als externe specialisten voor intensieve behandeling op alle gebieden. Spil Helpt is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met de diagnose selectief mutisme. Daarnaast biedt de praktijk sociaal emotionele begeleiding voor kinderen en ouders zoals faalangst reductietraining en Mindfulness voor kinderen. Door middel van gericht psychodiagnostisch onderzoek en gerichte begeleiding biedt Spil Helpt snel duidelijkheid bij leerproblemen en gedragsproblemen. Ook verricht de organisatie een beroepsinteresse- en beroepskeuzeonderzoek. Deze diensten biedt de organisatie aan in de regio’s Den Bosch, Bommelerwaard, Rivierenland en Breda.

LET OP:

De ouders dienen de verwijzers op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek en/of de behandeling.

ALGEMENE

INFORMATIE

VERGOEDINGEN

Verwijzing en vergoeding

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de verantwoording van de gemeente waarin het kind ingeschreven is. Een vergoeding is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of een beschikking van de gemeente, via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Als je een verwijzing hebt ontvangen, neem je zelf contact op met Spil Helpt voor een intakegesprek.

De volgende prestaties worden vergoed vanuit het budget van de gemeente:

 • Ernstige Dyslexie (ED): diagnostiek en behandeling (alleen met een beschikking van de gemeente)

 • Specialistische zorg bij een vermoeden van een stoornis zoals ADHD en autisme (alleen met een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de arts voor onderzoek of behandeling)

 • Behandeling van selectief mutisme (alleen met een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de arts)

 • Individuele psycho-educatie ADHD en ADD of autisme

 • Individuele begeleiding Weg met die angst

VOOR VERWIJZERS

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vergoede zorg is alleen mogelijk met:

 • Een verwijsbrief van de huis- of jeugdarts. De arts kan geen (vergoede) verwijzing uitschrijven voor onderzoek of behandeling van (mogelijke) leerproblemen.

 • Een beschikking vanuit de gemeente via het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). In deze beschikking kunnen ook een (vergoed) onderzoek of behandeling van (mogelijke) leerproblemen worden aangeboden.

 

Verwijsbrieven van de arts of de beschikkingen vanuit de gemeente worden alleen afgegeven als er reële zorg is met betrekking tot ernstige gedragsproblemen of ernstige problemen op sociaal emotioneel gebied. De huisarts, jeugdarts of de gemeente kunnen uitsluitend een verwijzing afgeven op verzoek van de ouders. Hierin mag een specifieke hulpvraag zijn opgenomen. Wijkteams of het Centrum Jeugd & Gezin bieden hulp bij minder ernstige problemen.

 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met Hanny van der Schoot (dit geldt ook voor ouders met vragen op dit gebied). Dit kan per e-mail (hanny@spilhelpt.nl) en telefonisch via 073 599 5780.

De ouders dienen de verwijzers op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek en/of de behandeling.

De volgende zorg wordt niet vergoed​:

 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van ED
  (€ 1080,- of zonder intelligentietest € 705,-)

 • Onderzoek naar dyscalculie (€ 1080) of zonder intelligentietest € 705,-)

 • Onafhankelijk onderzoek naar capaciteiten (€ 495,-)

 • Behandeling dyslexie als er geen sprake is van ED ( €57,- wekelijks 45 minuten)

 • Remedial teaching bij leerproblemen (€ 57,- wekelijks 45 minuten)

 • Particuliere sociaal emotionele begeleiding (€ 85,- per uur)

 • Met dyslexie naar het VO (€ 195,-)

 • Rots en watertraining (€ 250,-)

bottom of page