wat wij bieden

Met dyslexie naar
het VO
Dyslexie VO.png
Neem contact op:

meerte@spilhelpt.nl

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat gepaard met een aantal grote veranderingen. Kinderen met dyslexie lopen vaak vast op de hogere verwerkingssnelheid bij het lezen en schrijven van teksten, het leren van de vreemde talen en de grotere hoeveelheid lesstof.

 

Met behulp van deze cursus willen wij kinderen met dyslexie handvatten aanreiken om hen op die manier voor te bereiden op het leren binnen het voortgezet onderwijs.  

 

De cursus wordt gegeven in groepjes van circa 6 tot 8 kinderen. Er zijn in totaal vijf bijeenkomsten van een uur; vier bijeenkomsten in groep 8 en één bijeenkomst in de brugklas. De bijeenkomst in de brugklas is een ouder-kind bijeenkomst waarbij we ook de ouders vragen aanwezig te zijn. De cursus zal gezien de omstandigheden m.b.t. het Coronavirus digitaal (middels videobellen) plaatsvinden in de periode van 17 juni 2020 (week 25) tot en met 8 juli 2020 (week 28).

Voor meer informatie over de cursus kunt u telefonisch (073-5995780) of per mail (meerte@spilhelpt.nl) contact met Meerte Bergmans opnemen.