top of page

wat wij bieden

DYSLEXIE
Kids Reading Kaart
Neem contact op:

hanny@spilhelpt.nl

F&L-keurmerk Spil Helpt-03.png

Ernstige Dyslexie (ED)

We verzorgen de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met dyslexie. Als het gaat om kinderen van de basisschool met een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED), dan treft hen een speciale regeling. Dat wil zeggen dat voor die kinderen een onderzoek en de behandeling vergoed worden. We hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten. Een beschikking van de gemeente is noodzakelijk voor de vergoeding.
Bij een lichtere vorm van dyslexie bij kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is diagnostiek en behandeling bij ons ook mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt een dyslexieverklaring afgegeven die recht geeft op faciliteiten.

Behandeling van Dyslexie

De behandeling van dyslexie richt zich op de hiaten in de lees- en/of spellingontwikkeling. De kinderen van de basisschool krijgen een speciale dyslexietraining die is opgesteld volgens de eisen van het dyslexieprotocol. Hierbij wordt gewerkt met de methode Taal in Blokjes en F&L. Iedere training bestaat uit een beginmeting gevolgd door een aantal behandelingen. Daarna worden weer toetsen afgenomen en zal er een evaluatie/voortgangsgesprek plaatsvinden met de ouders. Hierbij is een nauw contact met de school belangrijk. Als de behandeling niet vergoed wordt, verzorgen wij particuliere remedial teaching. Hierbij wordt gewerkt met Taal in Blokjes en de F&L-methode.

bottom of page