wat wij bieden

DYSLEXIE
Neem contact op:

hanny@spilhelpt.nl

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

We verzorgen de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met dyslexie. Als het gaat om kinderen van de basisschool met een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), dan treft hen een speciale regeling. Dat wil zeggen dat voor die kinderen een onderzoek en de behandeling vergoed worden. We hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten. Een beschikking van de gemeente is noodzakelijk voor de vergoeding.
Bij een lichtere vorm van dyslexie bij kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is diagnostiek en behandeling bij ons ook mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt een dyslexieverklaring afgegeven die recht geeft op faciliteiten.

Behandeling van Dyslexie

De behandeling van dyslexie richt zich op de hiaten in de lees- en/of spellingontwikkeling. De kinderen van de basisschool krijgen een speciale dyslexietraining die is opgesteld volgens de eisen van het dyslexieprotocol. Hierbij wordt gewerkt met de methode Taal in Blokjes en F&L. Iedere training bestaat uit een beginmeting gevolgd door een aantal behandelingen. Daarna worden weer toetsen afgenomen en zal er een evaluatie/voortgangsgesprek plaatsvinden met de ouders. Hierbij is een nauw contact met de school belangrijk. Als de behandeling niet vergoed wordt, verzorgen wij particuliere remedial teaching. Hierbij wordt gewerkt met Taal in Blokjes en de F&L-methode.

DEPENDANCES:

Emmaplein 21

5211 VZ Den Bosch

Noord-Brabant

Otterdijk 1

5715 RH Lierop

Noord-Brabant

ADRES:

Boterbloemstraat 13

5321 RP Hedel​

Gelderland

hanny@spilhelpt.nl

TEL

073 599 57 80
  • Facebook Spil Helpt

Boschstraat 18

5301 AD Zaltbommel

Gelderland

Hambroeklaan 1

4822 ZZ Breda

Noord-Brabant

BIG-registratie: 09926891231

KvK-nummer: 55939767
 

© 2020 Paul van Gulick