top of page
IMG_3098.jpeg.jpeg
IMG_3074.jpeg.jpeg
Spil Helpt
Zaltbommel

Welkom

​bij Spil Helpt

Spil Helpt ziet het als opdracht om mensen in hun kracht te zetten, zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Spil Helpt
Breda
Met dyslexie
naar het VO
Vakantie
rooster
Psycho-
educatie
ADHD
Blogs november.png
IMG_3095.jpeg.jpeg
IMG_3069.jpeg.jpeg
IMG_3061.jpeg.jpeg
IMG_3072.jpeg.jpeg
IMG_3096.jpeg.jpeg
IMG_3077.jpeg.jpeg
IMG_3064.jpeg.jpeg
IMG_3084.jpeg.jpeg

Het team

Meerte 2024.png.jpeg
VR-Tool blog.png
ONS AANBOD

Wij verzorgen (eventueel op jullie verzoek en op locatie) voorlichtings- of themabijeen-komsten voor opvoeders en professionals.

Je kunt een verzoek voor een voorlichtings- of themabijeenkomst bij ons indienen. Meld je in dat geval aan en geef dan de datum, de tijdsduur, het onderwerp en de doelgroep aan. Wij nemen dan graag contact met je op om gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken.

a missing piece in a square tangram puzzle, over wooden table.jpg

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Alle onderzoeken worden voorafgegaan door een intakegesprek met...

Kind In Speech Therapy

De professionals van Spil Helpt stellen een handelingsplan op, afgestemd op uw specifieke hulpvraag...

We verzorgen de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met dyslexie. Als het gaat om kinderen van de basisschool met een vermoeden van Ernstige Dyslexie...

Sad Meisje in het venster

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind in sommige situaties niet 'kan' praten. Vaak gaat het thuis wel goed. In andere situaties...

bottom of page