PRIVACY POLICY

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Spil Helpt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie betreffende de inhoud en uitvoering van de onderzoeken, behandelingen, cursussen en informatievoorziening;

 • Het uitvoering geven aan hulpvraag, dienstverlening of product.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Spil Helpt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

 • Anamnese (inclusief ontwikkelingsgeschiedenis)

 • Schoolgegevens

 • BSN van de cliënt of opdrachtgever (indien 18 jaar of ouder)

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door Spil Helpt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en indien het belang van de cliënt dat vereist zo lang als strikt noodzakelijk.

DEPENDANCES:

Emmaplein 21

5211 VZ Den Bosch

Noord-Brabant

Otterdijk 1

5715 RH Lierop

Noord-Brabant

ADRES:

Boterbloemstraat 13

5321 RP Hedel​

Gelderland

hanny@spilhelpt.nl

TEL

073 599 57 80
 • Facebook Spil Helpt

Boschstraat 18

5301 AD Zaltbommel

Gelderland

Hambroeklaan 1

4822 ZZ Breda

Noord-Brabant

BIG-registratie: 09926891231

KvK-nummer: 55939767
 

© 2020 Paul van Gulick