top of page

PRIVACY POLICY

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Spil Helpt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie betreffende de inhoud en uitvoering van de onderzoeken, behandelingen, cursussen en informatievoorziening;

 • Het uitvoering geven aan hulpvraag, dienstverlening of product.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Spil Helpt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

 • Anamnese (inclusief ontwikkelingsgeschiedenis)

 • Schoolgegevens

 • BSN van de cliënt of opdrachtgever (indien 18 jaar of ouder)

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door Spil Helpt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en indien het belang van de cliënt dat vereist zo lang als strikt noodzakelijk.

Password Security Privacy Protection Con
bottom of page